Internet of Things Experts in Thailand

เราคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการ Platform IoT โดยคนไทยเพื่อคนไทย

บริการของเรา


บริการต่าง ๆ ที่จะเข้าไปช่วยในการสร้างระบบอันแข็งแกร่งให้เกิดขึ้น และใช้ได้จริง
โดยประยุกต์ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในวงการของเรา ดังนี้

ให้บริการ IoT Platform

ระบบดูแลบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT สำเร็จรูป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษาระบบ

ให้คำปรึกษา

การปรับปรุง ปรับตัว ข้อควรปฏิบัติ เพื่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงระบบให้เป็น IoT

ปรับแต่งอุปกรณ์

พัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรือฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เข้ากับระบบ IoT

จุดเด่น


สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยให้เราสามารถพัฒนาระบบที่ดี มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง
ยืดหยุ่นต่อความต้องการที่หลากหลาย ตลอดการทำงานของเรา

ประสบการณ์

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Service มาอย่างยาวนาน และผู้ให้บริการ IoT รายแรก ๆ ในไทย

รองรับระบบขนาดใหญ่

เราเลือกใช้ระบบคลาวด์และระบบดูแลที่ดี เพื่อสามารถจัดการระบบขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

เซิฟเวอร์ทั้งหมดอยู่ในไทย

เพื่อความเร็วในการรับส่งข้อมูล และเลี่ยงปัญหาระบบขัดข้องจากการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน

ระบบคลาวด์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1, ISO 27001 และ CSA-STAR

ผลงานของเรา


ตัวอย่างระบบ IoT ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานเรา

ติดต่อกับเรา

NEXPIE Co. Ltd. | ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (Thai Summit Tower) ชั้น 14,
1768 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310